< content='Danh sách Ban Kiểm tra Hiệp hội Bảo hiêm Việt Nam nhiệm kỳ V (2020 - 2025)' /> < content='Hiệp Hội Bảo Hiểm Việt Nam' />

cách nạp tiền kubet

Danh sách Ban Kiểm tra Hiệp hội Bảo hiêm Việt Nam nhiệm kỳ V (2020 - 2025)

Danh sách Ban Kiểm tra Hiệp hội Bảo hiêm Việt Nam nhiệm kỳ V (2020 - 2025)

STT

Họ và tên

Chức vụ

Doanh nghiệp

1

Ông Trần Trung Tính

Phó Tổng Giám đốc BIC

Trưởng Ban

2

Bà Vũ Thị Hằng

Trưởng Phòng Pháp chế tuân thủ nội bộ Hanwha Life

Thành viên

2

Ông Bùi Thanh Hiệp

Phó TGĐ Chubb Life

Thành viên

3

Ông Lê Hải Phong

Phó GĐ tài chính MB Ageas

Thành viên

4

Ông Nguyễn Hồng Phong

Phó Tổng Giám Đốc VBI

Thành viên

6

Bà Phạm Thu Trang

Kế toán trưởng Tokio Marine Việt Nam

Thành viên

7

Ông Đinh Quang Trung

TP Thư ký pháp chế ABIC

Thành viên

dang ky bet169 dang ky bet170 dang ky bet173 dang ky bet171 dang ky bet174 dang ky bet172 dang ky bet175 dang ky bet176 dang ky bet179 dang ky bet177